Partneri projekta – Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja i Upravom za veterinu, preko donacije Evropske unije nastavilo aktivnosti na unapređenju upravljanja medicinskim otpadom u Srbiji. Naime, septembra 2010. godine otpočeo je trogodišnji projekat koji ima za cilj da podrži sva tri Ministarstva u uspostavljanju bezbednog i održivog sistema upravljanja medicinskim otpadom u Srbiji.
Harmonizacija prakse i zakonskih okvira najvažniji su zadaci ovog projekta.
Međusektorska saradnja i interministarska saradnja tokom pomenutih aktivnosti, preduslovi su za održiv sistem upravljanja opasnim otpadom koji nastaje prilikom pružanja zdravstvene zaštite u Srbiji.

After holding a meeting at the Health ministry, you can play casino games at the best online casinos to relax.

Ministarstvo zaštite životne sredine, rudarstvai prostornog planiranja je lider u harmonizaciji zakonske regulative za ovu oblast sa zakonskim okvirima Evropske unije.
Ovo Ministarstvo ima podjednako važnu uloga u uspostavljanju održivog sistema upravljanja otpadom, koji nastaje prilikom pružanja zdravstvene zaštite u Srbiji, koju imaju i Ministarstvo zdravlja i Uprava za veterinu, u svojim delatnostima.

U saradnji sa ministarstvom zdravlja, zdravstvenim ustanovama pomaže da se praksa u ovoj oblasti sprovodi po zakonu i propisima za datu oblast kao i da se proces harmonizacije sa propisima Evropske unije odvija kontinuirano i sa stalnim napretkom.

Okrugli sto o nacrtu Nacionalnog plana za upravljanje medicinskim otpadom u Republici Srbiji

Do you need cash to donate to a healthcare charity? Play Canadian online casino games and earn instant cash prizes.

Okrugli sto o pravcima razvoja i unapređenja upravljanja medicinskim otpadom uključujući i farmaceutski otpad u Republici Srbiji, održan je 25. juna 2013. u Beogradu. Učešće je uzelo pedeset predstavnika različitih ustanova, državnog i privatnog sektora, iz sistema zdravstvene zaštite i veterinarskog sektora, predstavnici tri ministarstva, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, stručnjaci iz ove oblasti i drugi saradnici.
Skup je jedna od aktivnosti projekta “Tehnicka podrška za tretman medicinskog otpada u Republici Srbiji” koji finansira Evropska unija, a koji se sprovodi uz podršku i saradnju, Ministarstva zdravlja, Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Uprave za veterinu.

Važecim Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. Gl. RS ) i predlogom novog zakona o upravljanju otpadom cija je izrada u toku, predvidena je izrada Nacionalnog plana za upravljanje otpadom. Nacrt Nacionalnog plana je predstavljen na okruglom stolu. Znacajan deo ovog dokumenta se odnosi na pravce razvoja upravljanja medicinskim otpadom, kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini.

Uvodno izlaganje o potrebi izrade Nacionalnog plana za upravljanje medicinskim otpadom, izneo je prof. dr Berislav Vekic, pomocnik ministra za evropske integracije i medunarodnu saradnju ministarstva zdravlja. Ispred Ministarstva energetike ucestvovao je Ivan Pošarac iz odseka za upravljanje otpadom, a ispred Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanovic Batut” direktor Instituta prim.dr.sci.med Dragan Ilic. Nacionalni plan za postupanje sa otpadom iz zdravstvenih ustanova i veterinarskih specijalistickih instituta, harmonizovanje sa direktivama EU, izneo je Jan Gerit Tesink, rukovodilac projekta, dok je dostupne kapacitete za tretman infektivnog otpada u Srbiji predstavila prim. dr Verica Jovanovic, nacionalni koordinator projekta.

Prvi kurs sa novodefinisanim programom obuke za Tehnicare za medicinski otpad sproveden u saradnji sa Institutom za javno zdravlja Srbije

Tim projekta Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanovic – Batut”, sproveo je prvi obuku- kurs za Tehničare za medicinski otpad što predstavlja deo tekućih aktivnosti projekta koji finansira Evropska unija.
Prvobitni program obuke za tehničare za medicinski otpad nastao je tokom prethodnog projekta (CARDS) Tehničke podrške za upravljanje medicinskim otpadom, tokom 2008.godine. Tokom tekućeg projekta Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji, prvobitni program obuke je unapređen, korigovan i ponovo napisan tako da bude u skladu sa aktuelnim preporukama regulative Evropske unije i domaće regulative u ovoj oblasti, kao i u skladu sa preporukama dobre prakse. Cilj obuke je da razvije ključne veštine i efikasan sistem za prikupljanje, tretman i odlaganje medicinskog otpada u skladu sa zahtevima zakonske regulative u Srbiji i zahtevima direktiva Evropske unije za ovu oblast.

Obuka je organizovana kao dvodnevna obuka i kurs je sastavljen iz osam modula:

Uvodno izlaganje o upravljanju otpadom
Uloga tehničara za medicinski otpad
Klasifikacija medicinskog otpada
Razdvajanje medicinskog otpada & Logistika
Rizici od medicinskog otpada
Procena rizika
Upravljanje oštrim predmetima
Uvod u nadzor nad upravljanjem medicinskim otpadom

Dve dvodnevne obuke su sprovedene u Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“ u Beogradu (12-13 aprila 2011 i 18-19 aprila 2011) na zadovoljstvo svih polaznika. Za dodatne informacije i predstojeće obuke, molimo Vas da nas kontaktirate. Telefoni i e mail adresa kancelarije projekta nalazi se na sajtu naseg projekta.

Važni dokumenti

 • Naziv dokumenta Link
 • Preporuke za sterilizaciju infektivnog otpada Download
 • Preporuke za transport infektivnog otpada u drumskom saobaćaju Download
 • Priručnik za učenike medicinskih škola- Upravljanje medicinskim otpadom
 • Download
 • Preporuke za bezbednost i zdravlje na radu u medicinskim laboratorijama
 • Download
 • Preporuke dobre prakse i pocedura za bezbedno davanje injekcija Download
 • Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom Download
 • Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine Download
 • Zakon o upravljanju otpadom Download
 • Zakon o veterinarstvu Download
 • Radni plan postrojenja- model Download
 • Plan za upravljanje otpadom-model Download
 • GIO1 – obrazac za izveštavanje prema Agenciji za zaštitu životne sredine Download
 • GIO3 – obrazac za izveštavanje prema Agenciji za zaštitu životne sredine Download
 • Dokument o kretanju otpada Download
 • Dokument o kretanju opasnog otpada Download
 • Dokument o kretanju opasnog otpada – popunjen Download
 • Izveštaj o nadzoru u oblasti upravljanja medicinskim otpadom

Obuke i sastanci

Na godišnjoj Konferenciji glavnih medicinskih sestara, održanoj na Paliću, tim Projekta predstavio je publikaciju “Preporuke za bezbedno davanje injekcija”. Objavljivanje ovih preporuka, koje su pripremljene u saradnji sa zdravstvenim radnicima iz različitih ustanova u Srbiji i u organizaciji sa Savezom udruženja zdravstvenih radnika Srbije, predstavlja krajnji korak u kampanji za bezbedno davanje injekcija, koju je sproveo TP-UMO projekat. U okviru ove kampanje, koja je usmerena ka unapređenju bezbednosti pri pružanju zdravstvenih usluga, organizovana je serija seminara tokom 2011 godine, u skladu sa programom koji je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije.
Na ovoj Konferenciji, govorilo je nekoliko članova tima Projekta, koji su u svojim izlaganjima naglasili značaj bezbednog davanja injekcija. Ovom prilikom, hteli bismo da se zahvalimo našim brojnim kolegama na njihovom doprinosu realizaciji ovog seminara, kao i na njihovoj stručnoj podršci u toku pripreme.

Naziv Autor Link
Preporuke dobre prakse i pocedura za bezbedno davanje injekcija Timski rad u okviru projekta u saradnji brojnih kolega i ustanova. Radna grupa u sastavu Rаdmilа Nešić, Rаdmilа Jаzić, Milicа Kаitović, Snežаnа Stevаnčević, Anа Pаvlović, Nenаd Brkić Projekat: Elizаbet Peterson, Vericа Jovаnović Download
Bezbedno davanje injekcija Mr.sci.med Radmila Nešic Download
15 radionica o bezbednom davanju injekcija (za zdravstvene radnike) Elisabeth Pettersson
Medicinska sestra za kontrolu infekcija Download
Aktivnosti u najavi i unapređenje bezbednosti na radu
dr Verica Jovanović Download
Obuka za UMO u Srbiji Kreg Čendler Download
Upravljanje medicinskim otpadom i aspekt bezbednog davanja injekcija u zdravstvu Jan Gerrit Tesink

Pravna regulativa i tehnicka uputstva

 • Naziv dokumenta
 • Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom
 • Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine
 • Zakon o upravljanju otpadom
 • Zakon o veterinarstvu
 • Radni plan postrojenja- model
 • Plan za upravljanje otpadom-model
 • GIO1 – obrazac za izveštavanje prema Agenciji za zaštitu životne sredine
 • GIO3 – obrazac za izveštavanje prema Agenciji za zaštitu životne sredine
 • Dokument o kretanju otpada
 • Dokument o kretanju opasnog otpada

 

Primopredaja 7500 priručnika za upravljanje medicinskim otpadom koje je finansirala Evropska unija

Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, NJ.V. Vensan Dežer je u prisustvu ministra zdravlja, prof.dr Slavice Ðukic Dejanović, ministra za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, prof.dr Žarka Obradovica, podelio 7500 priručnika za upravljanje medicinskim otpadom ucenicima 29 srednjih medicinskih škola. Ovom ceremonijom je obeleženo predstavljanje nove teme o upravljanju medicinskim otpadom, koja je predstavljena preko projekta finansiranog od strane EU i koja ce se od sada predavati u srednjim medicinskim školama.
“Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji” je projekat koji Evropska unija finansira sa 6 miliona evra,  sa ciljem unapređenja postojećeg sistema upravljanja medicinskim otpadom u Srbiji u skladu sa najvišim EU standardima. Ovo uključuje izradu izmenjenog  nastavnog programa za srednje medicinske škole  kao i specijalno pripremljen program obuke za zdravstvene radnike svih zdravstvenih ustanova u Srbiji.  Pored jačanja postojećih kapaciteta za upravljanje medicinskim otpadom, projekat je finansirao i nabavku opreme za tretman i transport infektivnog otpada, a trenutno finansira prikupljanje, izvoz i uništavanje farmaceutskog otpada, koji je više od 40 godina akumuliran u zdravstvenim ustanovama. Projekat je započeo sa radom u septembru 2010. i trajaće 3 godine.

Na Konferenciji glavnih medicinskih sestara objavljene Preporuke za bezbedno davanje injekcija Palic

Na godišnjoj Konferenciji glavnih medicinskih sestara, održanoj na Paliću, tim Projekta predstavio je publikaciju “Preporuke za bezbedno davanje injekcija”. Objavljivanje ovih preporuka, koje su pripremljene u saradnji sa zdravstvenim radnicima iz različitih ustanova u Srbiji i u organizaciji sa Savezom udruženja zdravstvenih radnika Srbije, predstavlja krajnji korak u kampanji za bezbedno davanje injekcija, koju je sproveo TP-UMO projekat. U okviru ove kampanje, koja je usmerena ka unapređenju bezbednosti pri pružanju zdravstvenih usluga, organizovana je serija seminara tokom 2011 godine, u skladu sa programom koji je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije.
Na ovoj Konferenciji, govorilo je nekoliko članova tima Projekta, koji su u svojim izlaganjima naglasili značaj bezbednog davanja injekcija. Ovom prilikom, hteli bismo da se zahvalimo našim brojnim kolegama na njihovom doprinosu realizaciji ovog seminara, kao i na njihovoj stručnoj podršci u toku pripreme.

Naziv   Autor
Preporuke dobre prakse i pocedura za bezbedno davanje injekcija Timski rad u okviru projekta u saradnji brojnih kolega i ustanova. Radna grupa u sastavu Rаdmilа Nešić, Rаdmilа Jаzić, Milicа Kаitović, Snežаnа Stevаnčević, Anа Pаvlović, Nenаd Brkić Projekat: Elizаbet Peterson, Vericа Jovаnović
Bezbedno davanje injekcija Mr.sci.med Radmila Nešic
15 radionica o bezbednom davanju injekcija (za zdravstvene radnike) Elisabeth Pettersson
Medicinska sestra za kontrolu infekcija
Aktivnosti u najavi i unapređenje bezbednosti na radu
dr Verica Jovanović
Obuka za UMO u Srbiji Kreg Čendler
Upravljanje medicinskim otpadom i aspekt bezbednog davanja injekcija u zdravstvu Jan Gerrit Tesink

Sastanak sa direktorima i predstavnicima zdravstvenih ustanova

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” Projekat Evropske unije, “Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji”, održao je 5. juna 2013. godine sastanak sa direktorima i predstavnicima zdravstvenih ustanova iz nekoliko upravnih okruga u Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.
U toku trajanja sastanka, prof.dr Berislav Vekić, pomoćnik ministra zdravlja je u sektoru za evorpske integracije i međunarodnu saradnju je govorio o organizaciji i unapređenju upravljanja medicinskim otpadom. Učesnike skupa je pozdravio i prim. dr.sci. med. Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” i istakao da je tekući projekat, koji će uskoro biti završen, veoma uspešno sproveden i prihvaćen od strane zdravstvenih ustanova i da se istoremeno u sistemu zdravstvene zaštite i institucijama radi na obezbeđivanju održivost postignutih rezultata.

Posle uvodnog izlaganja prof. dr Berislava Vekica, u kome je govorio o opremljenosti i raspoloživim kapacitetima za postupanje sa infektivnim otpadom u zdravstvenim ustanovama u Srbiji, kao i o zakonskoj regulativi za ovu oblast, svoja izlaganja su izneli i strucnjaci iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, iz Holandije i Velike Britanije, ing. Jan Gerit Tesink, rukovodilac projekta i Kreg Cendler, ekspert za upravljanje otpadom. Kraci izveštaj iz poseta zdravstvenim ustanovama u vezi sa postupanjem sa medicinskim otpadom, iznela je nacionalni koordinator projekta, prim. dr Verica Jovanovic.

Direktori i predstavnici zdravstvenih ustanova državnog sektora iz Beogradskog, Branicevskog, Podunavskog i Macvanskog okruga su aktivnim ucešcem u diskusiji približili aktuelene potrebe zdravstvenih ustanova u ovoj oblasti i istakli, da se u okviru svakodnevnog rada zdravstvenih ustanova proces postupanja sa infektivnim otpadom uglavnom sprovodi u skladu sa propisima Republike Srbije, ali da ipak postoje otežavajuce okolnosti, koje su obicno povezane sa nedostatkom finansijskih sredstava.

Današnji sastanak je održan na svetski dan zaštite životne sredine, koji je ustanovila Generalna Skupština Ujedinjenih nacija još 1972. godine, a koji se obeležava svake godine širom sveta, svakog 5. juna.

Profesor dr Berislav Vekic je istakao, kao predsedavajuci upravnog odbora projekta “Tehnicka podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji” koji finansira Evropska unija, da su upravo ovakvi sastanci sa rukovodiocima ustanova potrebni, zato ih i organizuje na ovakav nacin, kako bismo timski doprineli odabiru najprimenljivijih rešenja za naše uslove, kada je u pitanju održivost i funkcionisanje sistema upravljanja medicinskim otpadom. Ukupno 82 ustanove u Srbiji raspolažu autoklavima za tretman infektivnog otpada i prema opremljenim ustanovama bice usmeravane ostale ustanove iz mreže državnih zdravstvenih ustanova, koje ne poseduju sopstvene kapacitete za tretman, naveo je prof. dr Berislav Vekic. Trudicemo se da korišcenje kapaciteta u autoklavima, u operativnom smislu bude ravnomerno u svim opremljenim zdravstvenim ustanovama, kao i da dostupnost tih kapaciteta bude ujednacena za sve zdravstvene ustanove bez opreme za ovu namenu. Sastanci sa direktorima i predstavnicima zdravstvenih ustanova u organizaciji i realizaciji tima projekta tehnicke pomoci, održani su 4. juna 2013. u Novom Sadu, 21. Maja u Kragujevcu i 23. maja u Domu zdravlja u Nišu.

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanovic Batut”, Beograd

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” Projekat Evropske unije, “Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji”, održao je 5. juna 2013. godine sastanak sa direktorima i predstavnicima zdravstvenih ustanova iz nekoliko upravnih okruga u Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.
U toku trajanja sastanka, prof.dr Berislav Vekić, pomoćnik ministra zdravlja je u sektoru za evorpske integracije i međunarodnu saradnju je govorio o organizaciji i unapređenju upravljanja medicinskim otpadom. Učesnike skupa je pozdravio i prim. dr.sci. med. Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” i istakao da je tekući projekat, koji će uskoro biti završen, veoma uspešno sproveden i prihvaćen od strane zdravstvenih ustanova i da se istoremeno u sistemu zdravstvene zaštite i institucijama radi na obezbeđivanju održivost postignutih rezultata.

Posle uvodnog izlaganja prof. dr Berislava Vekica, u kome je govorio o opremljenosti i raspoloživim kapacitetima za postupanje sa infektivnim otpadom u zdravstvenim ustanovama u Srbiji, kao i o zakonskoj regulativi za ovu oblast, svoja izlaganja su izneli i strucnjaci iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, iz Holandije i Velike Britanije, ing. Jan Gerit Tesink, rukovodilac projekta i Kreg Cendler, ekspert za upravljanje otpadom. Kraci izveštaj iz poseta zdravstvenim ustanovama u vezi sa postupanjem sa medicinskim otpadom, iznela je nacionalni koordinator projekta, prim. dr Verica Jovanovic.

Direktori i predstavnici zdravstvenih ustanova državnog sektora iz Beogradskog, Branicevskog, Podunavskog i Macvanskog okruga su aktivnim ucešcem u diskusiji približili aktuelene potrebe zdravstvenih ustanova u ovoj oblasti i istakli, da se u okviru svakodnevnog rada zdravstvenih ustanova proces postupanja sa infektivnim otpadom uglavnom sprovodi u skladu sa propisima Republike Srbije, ali da ipak postoje otežavajuce okolnosti, koje su obicno povezane sa nedostatkom finansijskih sredstava.

Današnji sastanak je održan na svetski dan zaštite životne sredine, koji je ustanovila Generalna Skupština Ujedinjenih nacija još 1972. godine, a koji se obeležava svake godine širom sveta, svakog 5. juna.

Profesor dr Berislav Vekic je istakao, kao predsedavajuci upravnog odbora projekta “Tehnicka podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji” koji finansira Evropska unija, da su upravo ovakvi sastanci sa rukovodiocima ustanova potrebni, zato ih i organizuje na ovakav nacin, kako bismo timski doprineli odabiru najprimenljivijih rešenja za naše uslove, kada je u pitanju održivost i funkcionisanje sistema upravljanja medicinskim otpadom. Ukupno 82 ustanove u Srbiji raspolažu autoklavima za tretman infektivnog otpada i prema opremljenim ustanovama bice usmeravane ostale ustanove iz mreže državnih zdravstvenih ustanova, koje ne poseduju sopstvene kapacitete za tretman, naveo je prof. dr Berislav Vekic. Trudicemo se da korišcenje kapaciteta u autoklavima, u operativnom smislu bude ravnomerno u svim opremljenim zdravstvenim ustanovama, kao i da dostupnost tih kapaciteta bude ujednacena za sve zdravstvene ustanove bez opreme za ovu namenu. Sastanci sa direktorima i predstavnicima zdravstvenih ustanova u organizaciji i realizaciji tima projekta tehnicke pomoci, održani su 4. juna 2013. u Novom Sadu, 21. Maja u Kragujevcu i 23. maja u Domu zdravlja u Nišu.