Month: January 2002

Današnji sastanak je održan

Današnji sastanak je održan na svetski dan zaštite životne sredine, koji je ustanovila Generalna Skupština Ujedinjenih nacija još 1972. godine, a koji se obeležava svake godine širom sveta, svakog 5. juna.

Profesor dr Berislav Vekic je istakao, kao predsedavajuci upravnog odbora projekta “Tehnicka podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji” koji finansira Evropska unija, da su upravo ovakvi sastanci sa rukovodiocima ustanova potrebni, zato ih i organizuje na ovakav nacin, kako bismo timski doprineli odabiru najprimenljivijih rešenja za naše uslove, kada je u pitanju održivost i funkcionisanje sistema upravljanja medicinskim otpadom. Ukupno 82 ustanove u Srbiji raspolažu autoklavima za tretman infektivnog otpada i prema opremljenim ustanovama bice usmeravane ostale ustanove iz mreže državnih zdravstvenih ustanova, koje ne poseduju sopstvene kapacitete za tretman, naveo je prof. dr Berislav Vekic. Trudicemo se da korišcenje kapaciteta u autoklavima, u operativnom smislu bude ravnomerno u svim opremljenim zdravstvenim ustanovama, kao i da dostupnost tih kapaciteta bude ujednacena za sve zdravstvene ustanove bez opreme za ovu namenu. Sastanci sa direktorima i predstavnicima zdravstvenih ustanova u organizaciji i realizaciji tima projekta tehnicke pomoci, održani su 4. juna 2013. u Novom Sadu, 21. Maja u Kragujevcu i 23. maja u Domu zdravlja u Nišu.