Month: August 2003

O nama

Projekat „Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji“ pokrenut je od strane Ministarstva zdravlja i Evropske unije, a partneri u realizaciji projektnih aktivnosti su Ministarstvo zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, kao i Uprava za veterinu. Projekat ima misiju da tokom realzacije i od samog početka implementacije pruži podršku pre svega navedenim Ministarstvima, a potom i ustanovama u zdravstvenom i veterinarskom sistemu da unaprede praksu upravljanja otpadom koji nasatje prilikom pružanja zdravstvene zaštite, kako u medicini tako i u veterini. Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja imaće podršku u procesu harmonizacije zakonske regulative i podzakonskih akata u ovoj oblasti.

Osnovna tema i oblast u kojoj se očekuje unapređenje funkcionisanja kao i bezbedna radna sredina, jeste oblast upravljanja medicinskim otpadom. Osim infektivnog medicinskog otpada, tokom projekta fokus će biti i na farmaceutskom otpadu i otpadu koji nastaje u laboratorijama, pre svega biohemijskim i mikrobiološkim. Zdravije radno i životno okruženje biće zajednički cilj sinhronizovanog rada sva tri ministarstva i Delegacije Evropske unije u Beogradu, koja finansira ovaj projekat.
“Tehničku podršku za tretman medicinskog otpada u Srbiji” realizuje konzorcijum kompanija COWI a/s i Euro Health Group.