Month: October 2005

Svrha projekta

Podrška navedenim ministarstvima u daljoj harmonizaciji regulative za upravljanje medicinskim otpadom sa propisima EU i razvoj potrebnih tehničkih smernica, standarda i strategija, a u cilju unapređenja bezbednosti na radu;
Razvoj, implementacija i unapređenje  sveobuhvatnog sistema praćenja aktivnosti u upravljanju medicinskim otpadom i podrška boljem informisanju, izgradnji kapaciteta i realizaciji različitih programskih aktivnosti ministarstava za ovu oblast;
Podrška instalaciji i efikasnom korišćenju opreme za tretman medicinskog otpada u zdravstvenim i veterinarskim ustanovama (organizacija i nadzor nad instalacijom i isporukom);
Podrška Ministarstvu zdravlja i Upravi za veterinu u definisanju ključnih ustanova koje će biti zadužene za održivost sistema upravljanja i tretmana  medicinskog otpada kao i praćenje rezultata i indikatora kvaliteta definisanih tokom projekta.