Month: February 2007

Završetak obuke za predavače za prevoznike infektivnog medicinskog otpada

Tim projekta „Tehnicka podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji“, održao je u sklopu tekućih aktivnosti, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje “Dr Milan Jovanovic – Batut” i Domom zdravlja Voždovac, obuku za predavače prevoznicima infektivnog medicinskog otpada. Projekat za upravljanje medicinskim otpadom je finansiran od strane Evropske unije.
Sistem upravljanja infektivnim medicinskim otpadom u Srbiji zasniva se na transportu infektivnog otpada (UN 3291) do centralnih mesta za tretman (CMT) gde se tretira pre konačnog odlaganja na deponiju. Ovaj transport regulisan je međunarodnim sprazumom (ADR – Evropska konvencija o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju) i republičkim zakonodavstvom.
ADR nalaže da vozači koji prevoze manje od 333 kg infektivnog otpada u ambalaži koja je odobrena od strane UN moraju proći obuku prema zahtevima poglavlja 1.3 ADR-a.

Radi ispunjenja pomenutih zahteva, obuka u formi kursa za vozače infektivnog medicinskog otpada kreirana je od strane projekta Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji. Ovi kursevi održani su širom Srbije mnogo puta.

U cilju održivosti obuke za prevoznike medicinskog otpada odlučeno je da se odabrani zaposleni, širom Srbije, obuče i osposobe  da mogu samostalno držati ove kurseve. Za ovu svrhu je osmišljena i održana obuka predavačima za prevoznike medicinskog otpada.

Prva obuka je održana u Institutu za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović – Batut” u Beogradu, a druga u Domu zdravlja Voždovac, od strane predavača Krega Čendlera (savetnik za bezbednost u transportu opasnih tereta i instruktor za vozače u prevozu opasnih materija) i Nenada Bosiljčića.

Kandidati sledećih ustanova koje su centralna mesta tretmana,  uspešno su pohađali obuku i smatraju se kompetentnim da sprovode kurseve vozačima u svom okruženju;

– Opšta bolnica Zrenjanin

– Opšta bolnica Sremska Mitrovica

– Vojna bolnica Niš

– Institut za javno zdravlje Niš

– Primary Health Centre Voždovac

– Institut za javno zdravlje Srbije  “Dr Milan Jovanović Batut”

– Vojnomedicinska akademija Beograd

– Dom Zdravlja Kragujevac

– Opšta bolnica Leskovac

– Kliničko bolnički centar “Dr Dragiša Mišović” Beograd

– Veterinarski specijalistički institut Sombor

– Veterinarski specijalistički institut Niš

– Veterinarski specijalistički institut Zaječar

– Veterinarski specijalistički institut Kraljevo

– Institut za javno zdravlje Kraljevo

– Naučni institut za vetrinarstvo Novi Sad

– Naučni institut za vetrinarstvo Beograd

– Opšta bolnica Gornji Milanovac

– Zdravstveni centar Smederevo

– Zdravstveni centar Bor

– Zdravstveni centar Užice

– Opšta bolnica Prijepolje

– Institut za javno zdravlje Kikinda

– Veterinarski specijalistički institut Pančevo

– Opšta bolnica Loznica

– Opšta bolnica Sombor

– Institut za javno zdravlje Leskovac

– Institut za javno zdravlje Zaječar

– Institut za javno zdravlje Sombor

– Opšta bolnica Šabac

– Institut za javno zdravlje Valjevo

 

Obuka za vozače infektivnog medicinskog otpada može se direktno zakazati kod ovih predavača ili preko Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.