Month: September 2014

Važni dokumenti

 • Naziv dokumenta Link
 • Preporuke za sterilizaciju infektivnog otpada Download
 • Preporuke za transport infektivnog otpada u drumskom saobaćaju Download
 • Priručnik za učenike medicinskih škola- Upravljanje medicinskim otpadom
 • Download
 • Preporuke za bezbednost i zdravlje na radu u medicinskim laboratorijama
 • Download
 • Preporuke dobre prakse i pocedura za bezbedno davanje injekcija Download
 • Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom Download
 • Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine Download
 • Zakon o upravljanju otpadom Download
 • Zakon o veterinarstvu Download
 • Radni plan postrojenja- model Download
 • Plan za upravljanje otpadom-model Download
 • GIO1 – obrazac za izveštavanje prema Agenciji za zaštitu životne sredine Download
 • GIO3 – obrazac za izveštavanje prema Agenciji za zaštitu životne sredine Download
 • Dokument o kretanju otpada Download
 • Dokument o kretanju opasnog otpada Download
 • Dokument o kretanju opasnog otpada – popunjen Download
 • Izveštaj o nadzoru u oblasti upravljanja medicinskim otpadom