Month: December 2014

Okrugli sto o nacrtu Nacionalnog plana za upravljanje medicinskim otpadom u Republici Srbiji

Do you need cash to donate to a healthcare charity? Play Canadian online casino games and earn instant cash prizes.

Okrugli sto o pravcima razvoja i unapređenja upravljanja medicinskim otpadom uključujući i farmaceutski otpad u Republici Srbiji, održan je 25. juna 2013. u Beogradu. Učešće je uzelo pedeset predstavnika različitih ustanova, državnog i privatnog sektora, iz sistema zdravstvene zaštite i veterinarskog sektora, predstavnici tri ministarstva, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, stručnjaci iz ove oblasti i drugi saradnici.
Skup je jedna od aktivnosti projekta “Tehnicka podrška za tretman medicinskog otpada u Republici Srbiji” koji finansira Evropska unija, a koji se sprovodi uz podršku i saradnju, Ministarstva zdravlja, Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Uprave za veterinu.

Važecim Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. Gl. RS ) i predlogom novog zakona o upravljanju otpadom cija je izrada u toku, predvidena je izrada Nacionalnog plana za upravljanje otpadom. Nacrt Nacionalnog plana je predstavljen na okruglom stolu. Znacajan deo ovog dokumenta se odnosi na pravce razvoja upravljanja medicinskim otpadom, kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini.

Uvodno izlaganje o potrebi izrade Nacionalnog plana za upravljanje medicinskim otpadom, izneo je prof. dr Berislav Vekic, pomocnik ministra za evropske integracije i medunarodnu saradnju ministarstva zdravlja. Ispred Ministarstva energetike ucestvovao je Ivan Pošarac iz odseka za upravljanje otpadom, a ispred Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanovic Batut” direktor Instituta prim.dr.sci.med Dragan Ilic. Nacionalni plan za postupanje sa otpadom iz zdravstvenih ustanova i veterinarskih specijalistickih instituta, harmonizovanje sa direktivama EU, izneo je Jan Gerit Tesink, rukovodilac projekta, dok je dostupne kapacitete za tretman infektivnog otpada u Srbiji predstavila prim. dr Verica Jovanovic, nacionalni koordinator projekta.