Na Konferenciji glavnih medicinskih sestara objavljene Preporuke za bezbedno davanje injekcija Palic

Na godišnjoj Konferenciji glavnih medicinskih sestara, održanoj na Paliću, tim Projekta predstavio je publikaciju “Preporuke za bezbedno davanje injekcija”. Objavljivanje ovih preporuka, koje su pripremljene u saradnji sa zdravstvenim radnicima iz različitih ustanova u Srbiji i u organizaciji sa Savezom udruženja zdravstvenih radnika Srbije, predstavlja krajnji korak u kampanji za bezbedno davanje injekcija, koju je sproveo TP-UMO projekat. U okviru ove kampanje, koja je usmerena ka unapređenju bezbednosti pri pružanju zdravstvenih usluga, organizovana je serija seminara tokom 2011 godine, u skladu sa programom koji je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije.
Na ovoj Konferenciji, govorilo je nekoliko članova tima Projekta, koji su u svojim izlaganjima naglasili značaj bezbednog davanja injekcija. Ovom prilikom, hteli bismo da se zahvalimo našim brojnim kolegama na njihovom doprinosu realizaciji ovog seminara, kao i na njihovoj stručnoj podršci u toku pripreme.

Naziv   Autor
Preporuke dobre prakse i pocedura za bezbedno davanje injekcija Timski rad u okviru projekta u saradnji brojnih kolega i ustanova. Radna grupa u sastavu Rаdmilа Nešić, Rаdmilа Jаzić, Milicа Kаitović, Snežаnа Stevаnčević, Anа Pаvlović, Nenаd Brkić Projekat: Elizаbet Peterson, Vericа Jovаnović
Bezbedno davanje injekcija Mr.sci.med Radmila Nešic
15 radionica o bezbednom davanju injekcija (za zdravstvene radnike) Elisabeth Pettersson
Medicinska sestra za kontrolu infekcija
Aktivnosti u najavi i unapređenje bezbednosti na radu
dr Verica Jovanović
Obuka za UMO u Srbiji Kreg Čendler
Upravljanje medicinskim otpadom i aspekt bezbednog davanja injekcija u zdravstvu Jan Gerrit Tesink