Obuke i sastanci

Na godišnjoj Konferenciji glavnih medicinskih sestara, održanoj na Paliću, tim Projekta predstavio je publikaciju “Preporuke za bezbedno davanje injekcija”. Objavljivanje ovih preporuka, koje su pripremljene u saradnji sa zdravstvenim radnicima iz različitih ustanova u Srbiji i u organizaciji sa Savezom udruženja zdravstvenih radnika Srbije, predstavlja krajnji korak u kampanji za bezbedno davanje injekcija, koju je sproveo TP-UMO projekat. U okviru ove kampanje, koja je usmerena ka unapređenju bezbednosti pri pružanju zdravstvenih usluga, organizovana je serija seminara tokom 2011 godine, u skladu sa programom koji je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije.
Na ovoj Konferenciji, govorilo je nekoliko članova tima Projekta, koji su u svojim izlaganjima naglasili značaj bezbednog davanja injekcija. Ovom prilikom, hteli bismo da se zahvalimo našim brojnim kolegama na njihovom doprinosu realizaciji ovog seminara, kao i na njihovoj stručnoj podršci u toku pripreme.

Naziv Autor Link
Preporuke dobre prakse i pocedura za bezbedno davanje injekcija Timski rad u okviru projekta u saradnji brojnih kolega i ustanova. Radna grupa u sastavu Rаdmilа Nešić, Rаdmilа Jаzić, Milicа Kаitović, Snežаnа Stevаnčević, Anа Pаvlović, Nenаd Brkić Projekat: Elizаbet Peterson, Vericа Jovаnović Download
Bezbedno davanje injekcija Mr.sci.med Radmila Nešic Download
15 radionica o bezbednom davanju injekcija (za zdravstvene radnike) Elisabeth Pettersson
Medicinska sestra za kontrolu infekcija Download
Aktivnosti u najavi i unapređenje bezbednosti na radu
dr Verica Jovanović Download
Obuka za UMO u Srbiji Kreg Čendler Download
Upravljanje medicinskim otpadom i aspekt bezbednog davanja injekcija u zdravstvu Jan Gerrit Tesink