Organizovana obuka za menadžere za upravljanje medicinskim otpadom u veterinarskoj medicini

Tim projekta „Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji“ organizovao je i sproveo  obuku za menadžere u oblasti upravljanja vetrinarskim medicinskim otpadom 30. i 31. maja 2012. godine na fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Ova aktivnost deo je tekućih aktivnosti projekta „Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji“ koji finansira Evropska Unija.
Prethodni kurs, kurs za tehničare za  upravljanje  veterinarskim medicinskim otpadom održan je tokom prošle godine. Obuka za menadžere za upravljanje veterinarskim medicinskim otpadom je nastavak aktivnosti projekta povezane sa isporukom i instalacijom opreme za tretman infektivnog otpada i jačanje kapaciteta u veterinarskom sektoru u oblasti upravljanja  veterinarskim medicinskim otpadom.
Ova obuka, kao i prethodna, je akreditovana je kod Veterinarske komore Srbije uz podršku Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu. Ovo je najbolji način da se napori projekta, iz oblasti upravljanja veterinarskim medicinskim otpadom,  ugrade u kontinuiranu edukaciju namenjenu veterinarima i zaposlenima u sektoru. Obuku su pohađali predstavnici svih veterinarskih instituta i fakulteta veterinarske medicine u Beogradu. To su ujedno i predstavnici svih ustanova opremljenih vozilima i opremom za tretman infektivnog otpada, koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite životinjama.
Program obuke za menadžere za upravljanje veterinarskim medicinskim otpadom prati najnovije promene u propisima Republike Srbije i omogućava uspostavljanje efikasnog  sistema za upravljanje medicinskim otpadom koji nastaje u veterinarskom sektoru.

Obuka je trajala  dva radna dana, a program je sastavljen iz 7 modula:Menadžer za veterinarski medicinski otpad
Opasan hemijski otpad
Opasan farmaceutski otpad
Tretman infektivnog otpada
Zaštita i zdravlje na radu
Logistička podrška
Reciklaža