Projektni tim

“Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji” u saradnji sa Fakultetom Veterinarske medicine  iz Beograda sprovela je prvi kurs za obuku tehničara pomenutog profila kao deo aktivnosti zajedničkog Projekta koji finansira Evropska unija, 08. i 09. Juna 2011. godine u Beogradu.

Tim projekta “Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji”, u saradnji sa Fakultetom veterinarske medicine iz Beograda, održao je prvi kurs za tehničare za veterinarski otpad (TVO), kao deo redovnih aktivnosti u okviru tekućeg projekta za tretman medicinskog otpada u Srbiji, koji finansira Evropska unija.
Obuka je zasnovana na kursu za tehnicare za medicinski otpad (TMO), ciji se program pokazao kao veoma uspešan, a koji je prilagoden tako da odgovara potrebama veterinarskog sektora i propisima koji regulišu ovu oblast. Cilj ove obuke je da se kod zaposlenih strucnjaka, koji su imenovani za ove poslove, razviju kljucne veštine, za razvoj bezbednih i efikasnih sistema za sakupljanje, skladištenje, tretman i odlaganje otpada koji nastaje prilikom pružanja zdravstvenih usluga u veterinarskoj medicini, a u skladu sa zahtevima zakonskih okvira Republike Srbije i direktivama Evropske unije.
Projekat ovom prilikom želi da se zahvali na pomoći koju je dobio od prodekana Fakulteta veterinarske medicine, prof. dr. Miodraga Lazarevića, kako u toku pripreme programa ove obuke tako i njenog održavanja.

Za više informacija o ovoj i budućim obukama, molimo Vas da nam se obratite.

Završetak obuke za predavače za prevoznike infektivnog medicinskog otpada

Tim projekta „Tehnicka podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji“, održao je u sklopu tekućih aktivnosti, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje “Dr Milan Jovanovic – Batut” i Domom zdravlja Voždovac, obuku za predavače prevoznicima infektivnog medicinskog otpada. Projekat za upravljanje medicinskim otpadom je finansiran od strane Evropske unije.
Sistem upravljanja infektivnim medicinskim otpadom u Srbiji zasniva se na transportu infektivnog otpada (UN 3291) do centralnih mesta za tretman (CMT) gde se tretira pre konačnog odlaganja na deponiju. Ovaj transport regulisan je međunarodnim sprazumom (ADR – Evropska konvencija o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju) i republičkim zakonodavstvom.
ADR nalaže da vozači koji prevoze manje od 333 kg infektivnog otpada u ambalaži koja je odobrena od strane UN moraju proći obuku prema zahtevima poglavlja 1.3 ADR-a.

Radi ispunjenja pomenutih zahteva, obuka u formi kursa za vozače infektivnog medicinskog otpada kreirana je od strane projekta Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji. Ovi kursevi održani su širom Srbije mnogo puta.

U cilju održivosti obuke za prevoznike medicinskog otpada odlučeno je da se odabrani zaposleni, širom Srbije, obuče i osposobe  da mogu samostalno držati ove kurseve. Za ovu svrhu je osmišljena i održana obuka predavačima za prevoznike medicinskog otpada.

Prva obuka je održana u Institutu za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović – Batut” u Beogradu, a druga u Domu zdravlja Voždovac, od strane predavača Krega Čendlera (savetnik za bezbednost u transportu opasnih tereta i instruktor za vozače u prevozu opasnih materija) i Nenada Bosiljčića.

Kandidati sledećih ustanova koje su centralna mesta tretmana,  uspešno su pohađali obuku i smatraju se kompetentnim da sprovode kurseve vozačima u svom okruženju;

– Opšta bolnica Zrenjanin

– Opšta bolnica Sremska Mitrovica

– Vojna bolnica Niš

– Institut za javno zdravlje Niš

– Primary Health Centre Voždovac

– Institut za javno zdravlje Srbije  “Dr Milan Jovanović Batut”

– Vojnomedicinska akademija Beograd

– Dom Zdravlja Kragujevac

– Opšta bolnica Leskovac

– Kliničko bolnički centar “Dr Dragiša Mišović” Beograd

– Veterinarski specijalistički institut Sombor

– Veterinarski specijalistički institut Niš

– Veterinarski specijalistički institut Zaječar

– Veterinarski specijalistički institut Kraljevo

– Institut za javno zdravlje Kraljevo

– Naučni institut za vetrinarstvo Novi Sad

– Naučni institut za vetrinarstvo Beograd

– Opšta bolnica Gornji Milanovac

– Zdravstveni centar Smederevo

– Zdravstveni centar Bor

– Zdravstveni centar Užice

– Opšta bolnica Prijepolje

– Institut za javno zdravlje Kikinda

– Veterinarski specijalistički institut Pančevo

– Opšta bolnica Loznica

– Opšta bolnica Sombor

– Institut za javno zdravlje Leskovac

– Institut za javno zdravlje Zaječar

– Institut za javno zdravlje Sombor

– Opšta bolnica Šabac

– Institut za javno zdravlje Valjevo

 

Obuka za vozače infektivnog medicinskog otpada može se direktno zakazati kod ovih predavača ili preko Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Medicinska škola, Veljka Dugoševića bb

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” Projekat Evropske unije, “Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji”, održao je 5. juna 2013. godine sastanak sa direktorima i predstavnicima zdravstvenih ustanova iz nekoliko upravnih okruga u Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.
U toku trajanja sastanka, prof.dr Berislav Vekić, pomoćnik ministra zdravlja je u sektoru za evorpske integracije i međunarodnu saradnju je govorio o organizaciji i unapređenju upravljanja medicinskim otpadom. Učesnike skupa je pozdravio i prim. dr.sci. med. Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” i istakao da je tekući projekat, koji će uskoro biti završen, veoma uspešno sproveden i prihvaćen od strane zdravstvenih ustanova i da se istoremeno u sistemu zdravstvene zaštite i institucijama radi na obezbeđivanju održivost postignutih rezultata.

Healthcare insurance is one of the most important covers you can take. Use proceeds from paying games at online casinos to cover your premiums.

Posle uvodnog izlaganja prof. dr Berislava Vekica, u kome je govorio o opremljenosti i raspoloživim kapacitetima za postupanje sa infektivnim otpadom u zdravstvenim ustanovama u Srbiji, kao i o zakonskoj regulativi za ovu oblast, svoja izlaganja su izneli i strucnjaci iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, iz Holandije i Velike Britanije, ing. Jan Gerit Tesink, rukovodilac projekta i Kreg Cendler, ekspert za upravljanje otpadom. Kraci izveštaj iz poseta zdravstvenim ustanovama u vezi sa postupanjem sa medicinskim otpadom, iznela je nacionalni koordinator projekta, prim. dr Verica Jovanovic.

Direktori i predstavnici zdravstvenih ustanova državnog sektora iz Beogradskog, Branicevskog, Podunavskog i Macvanskog okruga su aktivnim ucešcem u diskusiji približili aktuelene potrebe zdravstvenih ustanova u ovoj oblasti i istakli, da se u okviru svakodnevnog rada zdravstvenih ustanova proces postupanja sa infektivnim otpadom uglavnom sprovodi u skladu sa propisima Republike Srbije, ali da ipak postoje otežavajuce okolnosti, koje su obicno povezane sa nedostatkom finansijskih sredstava.

 

Svrha projekta

Podrška navedenim ministarstvima u daljoj harmonizaciji regulative za upravljanje medicinskim otpadom sa propisima EU i razvoj potrebnih tehničkih smernica, standarda i strategija, a u cilju unapređenja bezbednosti na radu;
Razvoj, implementacija i unapređenje  sveobuhvatnog sistema praćenja aktivnosti u upravljanju medicinskim otpadom i podrška boljem informisanju, izgradnji kapaciteta i realizaciji različitih programskih aktivnosti ministarstava za ovu oblast;
Podrška instalaciji i efikasnom korišćenju opreme za tretman medicinskog otpada u zdravstvenim i veterinarskim ustanovama (organizacija i nadzor nad instalacijom i isporukom);
Podrška Ministarstvu zdravlja i Upravi za veterinu u definisanju ključnih ustanova koje će biti zadužene za održivost sistema upravljanja i tretmana  medicinskog otpada kao i praćenje rezultata i indikatora kvaliteta definisanih tokom projekta.

Hand-over ceremony of 7500 EU-funded textbooks on medical waste management

Head of EU Delegation to Serbia, H.E. Vincent Degert in the presence of Prof. Dr. Slavica Djukic Dejanovic, Minister of Health and Prof. Dr. Žarko Obradovic, Minister of Education, Science and Technological Development donated 7500 textbooks on medical waste management to student representatives of 29 secondary medical schools from Serbia. This ceremony was marked by the introduction of a new topic on medical waste management which has been developed through an EU funded project and which from now on will be taught in secondary medical schools.
„Technical Assistance for the Treatment of Healthcare Waste in Serbia“, is a project funded by the European Union with 6 million Euros, which aims to improve the existing healthcare waste management system in Serbia according to highest EU standards. This includes the development of a new curriculum on healthcare waste management for medical schools and tailor-made training for health professionals of all healthcare institutions in Serbia. In addition to the strengthening of the existing capacities for healthcare waste treatment, the project has also purchased equipment for the treatment and transport of infectious waste and it is currently funding the collection, export and destruction of pharmaceutical waste accumulated and stored in healthcare institutions over a period of more than 40 years. The project started in September 2010 and will last for 3 years.

Otpočelo prikupljanje istorijskog farmaceutskog otpada iz državnih zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji

Posle nekoliko meseci pripreme, kompanija Kemis d.o.o. iz Valjeva započela je sa realizacijom projekta koji finansira Evropska unija za prikupljanje ukupno 300 tona farmaceutskog otpada iz državnih zdravstvenih ustanova u Srbiji.

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji odabrala je na tenderu kompaniju Kemis d.o.o. iz Valjeva za prikupljanje do 300 tona farmaceutskog otpada iz državnih zdravstvenih ustanova u Srbiji. Ugovor se sprovodi u periodu od marta 2012. godine do septembra 2013. godine.
U okviru realizacije ovog ugovora kompanija Kemis d.o.o. je pre svega zadužena prikupljanje, pakovanje ili prepakivanje farmaceutskog otpada iz zdravstvenih ustanova, u kojima se ovaj otpad nalazi skladišten decenijama, a potom i za izvoz tako prikupljenog farmaceutskog otpada u Austriju, na spaljivanje u insineratorima. Ocekuje se da ce proces pakovanja ovog otpada i pripreme za izvoz trajati 12 meseci, dok se takode ocekuje da izvoz otpada otpocne krajem godine, kao i da isti bude završen do kraja relaizacije ugovora. S obzirom da je celokupna aktivnost finansirana od strane Evropske unije, prva aktivnost koja se ocekuje od zdravstvenih ustanova je odobrenje pristupa kompaniji Kemis skladištima lekova sa isteklim rokom u okviru zdravstvenih ustanova. Realizacija ovog projekta predstavlja veliko unapredenje stanja životne sredine pre svega u neposrednom okruženju zdravstvenih ustanova. Ovaj projekat podržava Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, kao i Uprava za veterinu, Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

O nama

Projekat „Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji“ pokrenut je od strane Ministarstva zdravlja i Evropske unije, a partneri u realizaciji projektnih aktivnosti su Ministarstvo zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, kao i Uprava za veterinu. Projekat ima misiju da tokom realzacije i od samog početka implementacije pruži podršku pre svega navedenim Ministarstvima, a potom i ustanovama u zdravstvenom i veterinarskom sistemu da unaprede praksu upravljanja otpadom koji nasatje prilikom pružanja zdravstvene zaštite, kako u medicini tako i u veterini. Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja imaće podršku u procesu harmonizacije zakonske regulative i podzakonskih akata u ovoj oblasti.

Osnovna tema i oblast u kojoj se očekuje unapređenje funkcionisanja kao i bezbedna radna sredina, jeste oblast upravljanja medicinskim otpadom. Osim infektivnog medicinskog otpada, tokom projekta fokus će biti i na farmaceutskom otpadu i otpadu koji nastaje u laboratorijama, pre svega biohemijskim i mikrobiološkim. Zdravije radno i životno okruženje biće zajednički cilj sinhronizovanog rada sva tri ministarstva i Delegacije Evropske unije u Beogradu, koja finansira ovaj projekat.
“Tehničku podršku za tretman medicinskog otpada u Srbiji” realizuje konzorcijum kompanija COWI a/s i Euro Health Group.

Organizovana obuka za menadžere za upravljanje medicinskim otpadom u veterinarskoj medicini

Tim projekta „Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji“ organizovao je i sproveo  obuku za menadžere u oblasti upravljanja vetrinarskim medicinskim otpadom 30. i 31. maja 2012. godine na fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Ova aktivnost deo je tekućih aktivnosti projekta „Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji“ koji finansira Evropska Unija.
Prethodni kurs, kurs za tehničare za  upravljanje  veterinarskim medicinskim otpadom održan je tokom prošle godine. Obuka za menadžere za upravljanje veterinarskim medicinskim otpadom je nastavak aktivnosti projekta povezane sa isporukom i instalacijom opreme za tretman infektivnog otpada i jačanje kapaciteta u veterinarskom sektoru u oblasti upravljanja  veterinarskim medicinskim otpadom.
Ova obuka, kao i prethodna, je akreditovana je kod Veterinarske komore Srbije uz podršku Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu. Ovo je najbolji način da se napori projekta, iz oblasti upravljanja veterinarskim medicinskim otpadom,  ugrade u kontinuiranu edukaciju namenjenu veterinarima i zaposlenima u sektoru. Obuku su pohađali predstavnici svih veterinarskih instituta i fakulteta veterinarske medicine u Beogradu. To su ujedno i predstavnici svih ustanova opremljenih vozilima i opremom za tretman infektivnog otpada, koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite životinjama.
Program obuke za menadžere za upravljanje veterinarskim medicinskim otpadom prati najnovije promene u propisima Republike Srbije i omogućava uspostavljanje efikasnog  sistema za upravljanje medicinskim otpadom koji nastaje u veterinarskom sektoru.

Obuka je trajala  dva radna dana, a program je sastavljen iz 7 modula:Menadžer za veterinarski medicinski otpad
Opasan hemijski otpad
Opasan farmaceutski otpad
Tretman infektivnog otpada
Zaštita i zdravlje na radu
Logistička podrška
Reciklaža

Današnji sastanak je održan

Današnji sastanak je održan na svetski dan zaštite životne sredine, koji je ustanovila Generalna Skupština Ujedinjenih nacija još 1972. godine, a koji se obeležava svake godine širom sveta, svakog 5. juna.

Profesor dr Berislav Vekic je istakao, kao predsedavajuci upravnog odbora projekta “Tehnicka podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji” koji finansira Evropska unija, da su upravo ovakvi sastanci sa rukovodiocima ustanova potrebni, zato ih i organizuje na ovakav nacin, kako bismo timski doprineli odabiru najprimenljivijih rešenja za naše uslove, kada je u pitanju održivost i funkcionisanje sistema upravljanja medicinskim otpadom. Ukupno 82 ustanove u Srbiji raspolažu autoklavima za tretman infektivnog otpada i prema opremljenim ustanovama bice usmeravane ostale ustanove iz mreže državnih zdravstvenih ustanova, koje ne poseduju sopstvene kapacitete za tretman, naveo je prof. dr Berislav Vekic. Trudicemo se da korišcenje kapaciteta u autoklavima, u operativnom smislu bude ravnomerno u svim opremljenim zdravstvenim ustanovama, kao i da dostupnost tih kapaciteta bude ujednacena za sve zdravstvene ustanove bez opreme za ovu namenu. Sastanci sa direktorima i predstavnicima zdravstvenih ustanova u organizaciji i realizaciji tima projekta tehnicke pomoci, održani su 4. juna 2013. u Novom Sadu, 21. Maja u Kragujevcu i 23. maja u Domu zdravlja u Nišu.