Partneri projekta – Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja i Upravom za veterinu, preko donacije Evropske unije nastavilo aktivnosti na unapređenju upravljanja medicinskim otpadom u Srbiji. Naime, septembra 2010. godine otpočeo je trogodišnji projekat koji ima za cilj da podrži sva tri Ministarstva u uspostavljanju bezbednog i održivog sistema upravljanja medicinskim otpadom u Srbiji.
Harmonizacija prakse i zakonskih okvira najvažniji su zadaci ovog projekta.
Međusektorska saradnja i interministarska saradnja tokom pomenutih aktivnosti, preduslovi su za održiv sistem upravljanja opasnim otpadom koji nastaje prilikom pružanja zdravstvene zaštite u Srbiji.

After holding a meeting at the Health ministry, you can play casino games at the best online casinos to relax.

Ministarstvo zaštite životne sredine, rudarstvai prostornog planiranja je lider u harmonizaciji zakonske regulative za ovu oblast sa zakonskim okvirima Evropske unije.
Ovo Ministarstvo ima podjednako važnu uloga u uspostavljanju održivog sistema upravljanja otpadom, koji nastaje prilikom pružanja zdravstvene zaštite u Srbiji, koju imaju i Ministarstvo zdravlja i Uprava za veterinu, u svojim delatnostima.

U saradnji sa ministarstvom zdravlja, zdravstvenim ustanovama pomaže da se praksa u ovoj oblasti sprovodi po zakonu i propisima za datu oblast kao i da se proces harmonizacije sa propisima Evropske unije odvija kontinuirano i sa stalnim napretkom.