Prvi kurs sa novodefinisanim programom obuke za Tehnicare za medicinski otpad sproveden u saradnji sa Institutom za javno zdravlja Srbije

Tim projekta Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanovic – Batut”, sproveo je prvi obuku- kurs za Tehničare za medicinski otpad što predstavlja deo tekućih aktivnosti projekta koji finansira Evropska unija.
Prvobitni program obuke za tehničare za medicinski otpad nastao je tokom prethodnog projekta (CARDS) Tehničke podrške za upravljanje medicinskim otpadom, tokom 2008.godine. Tokom tekućeg projekta Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji, prvobitni program obuke je unapređen, korigovan i ponovo napisan tako da bude u skladu sa aktuelnim preporukama regulative Evropske unije i domaće regulative u ovoj oblasti, kao i u skladu sa preporukama dobre prakse. Cilj obuke je da razvije ključne veštine i efikasan sistem za prikupljanje, tretman i odlaganje medicinskog otpada u skladu sa zahtevima zakonske regulative u Srbiji i zahtevima direktiva Evropske unije za ovu oblast.

Obuka je organizovana kao dvodnevna obuka i kurs je sastavljen iz osam modula:

Uvodno izlaganje o upravljanju otpadom
Uloga tehničara za medicinski otpad
Klasifikacija medicinskog otpada
Razdvajanje medicinskog otpada & Logistika
Rizici od medicinskog otpada
Procena rizika
Upravljanje oštrim predmetima
Uvod u nadzor nad upravljanjem medicinskim otpadom

Dve dvodnevne obuke su sprovedene u Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“ u Beogradu (12-13 aprila 2011 i 18-19 aprila 2011) na zadovoljstvo svih polaznika. Za dodatne informacije i predstojeće obuke, molimo Vas da nas kontaktirate. Telefoni i e mail adresa kancelarije projekta nalazi se na sajtu naseg projekta.